Szkolenia okresowe bhp przez internet DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH

79,00 zł

Szkolenie to kierowane jest dla wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych i jednostek naukowo-badawczych. Dzięki temu szkoleniu każdy pracownik będzie wiedział w jaki sposób powinno wyglądać jego stanowisko pracy i jakie warunki muszą spełniać pomieszczenia w jakich na co dzień pracuje oraz zaznajomi się z wszelkimi zagrożeniami występującymi na stanowiskach administracyjno-biurowych.